Jag kan lägga upp skräddarsydda föreläsningar eller workshops som kan handla om t.ex.:ungdomars sexualitet
sexualitet och sexologi i vården
äldres sexualitet
sexualitet vid olika sjukdomar och funktionsnedsättningar
kvinnlig sexualitet
manlig sexualitet
preventivmedelshistoria
sexologi för barnmorskor


Kontakta mig gärna vid speciella önskemål.