Lustproblematik

Känslan av lust skapas i hjärnan som följd av positiva minnen, fantasier och sinnesintryck.


Ett vanligt problem i många relationer är obalans i lusten, den ena parten har mer lust till sexuella möten än vad den andra parten har. Lusten är själva drivkraften till sexuell aktivitet. Om denna motor av olika anledningar störs eller inte tänds, kan det ställa till med problem. De sexuella mötena blir inte av eller så sker de utan glädje och längtan. När två individer möts och skall leva tillsammans är det inte möjligt att båda har lika mycket lust till sex alltid. Nya relationer präglas av passionen och ger oss ett stort behov av närhet och sexualitet. Men när passionen har lagt sig och vardagen infinner sig, är det vanligt med obalans i lusten. En av parterna har mycket mer och oftare lust än den andra. Detta kan leda till svåra relationsproblem. Lusten kan störas av många olika faktorer. Graviditeter, barnafödande och småbarnstiden leder i många relationer till lustproblem. Tröttheten efter vakna nätter, syskon och dubbelarbete kan göra att kvinnans lust helt enkelt inte infinner sig. En dålig relation till partnern kan också leda till olust, man tänder helt enkelt inte mera på varandra. Men även andra kriser, som arbetslöshet, sorg efter att ha förlorat någon eller otrohet kan göra att lusten inte finns där när man önskar. Även vissa sjukdomar och behandlingar kan påverka den sexuella lusten mycket. Ofta är det svårt att hitta en specifik orsak till att lusten inte finns just då. För det mesta är det flera olika faktorer som samverkar och påverkar lusten negativt. Detta kan vara en stor utmaning i många relationer. Det kan finnas många vägar att hitta tillbaka till sin lust, men dessa vägar kan ibland vara svåra att hitta själv.

Lustens näring är längtan, sinnlighet, fantasier och minnen.


Kommunikationsproblem


Många studier har visat att relationens kvalitet är den allra viktigaste faktorn för att sexlivet skall fungera i en parrelation. Om parets kommunikation och samspelet mellan dem fungerar, kan secuella problem överkommas. Att prata om sexualtiet med sin partner är inte alltid det lättaste, missförstånd förekommer ofta, vilket ibland kan leda till att en partner känner sig kränkt.

Orgasmproblem


Orgasmen är klimax i sexuella möten, njutningens höjdpunkt, som brukar beskrivas på olika sätt, en bra definition av orgasmen gav Cindy Meston:
"En upplevelse av intensiv njutning som leder till ett förändrat medvetandetillstånd och åtföljs av sammandragningar i muskulaturen i underlivet, ofta även i livmoder och analöppning, och som löser upp sexuellt orsakade spänningar samt medför välmående och välbehag."
Orgasmen brukar följas av avspänning. Orgasmen brukar kännas väldigt olika från person till person, från gång till gång, både förnimmelser, intensitet och varaktighet. Till de kroppsliga händelserna kommer den mentala upplevelsen av maximalt välbefinnande. Denna känsla och detta tillståndet är ibland svårt att uppnå, det är inte ovanligt att kvinnor i alla åldrar berättar att de aldrig har upplevt en orgasm. Detta kan ha många olika orsaker. Många kvinnor upplever aldrig orgasm i samband med samlag utan de kräver stimulering av klitoris, som antingen kan ske före, under eller efter samlaget. Att inte ha upplevt orgasm har ytterst sällan fysiologiska orsaker utan oftast beror detta på en kombination av olika faktorer i relationen och i självbilden. Orgasmförmågan kan dock påverkas av olika läkemedel, som t.ex. antidepressiva.

Smärtor vid samlag


Smärtor vid samlag är ett stort problem för en del kvinnor och med det också för många par. För vissa består problemet endast en kort tid , t.ex. i samband med en svampinfektion. Men en del kvinnor besväras av ytlig samlagssmärta, en brännande smärta i slidöppningen under väldigt lång tid. Man försöker behandla sig med olika huskurer och receptfria mediciner utan större framgång. Och hur man än anstränger sig kan man inte hitta någon orsak. Dessa kvinnor brukar ibland uppsöka flera gynekologer utan att få hjälp. De får ofta beskedet att allt ser normalt ut. Men smärtan finns där ändå. Även djupa samlagssmärtor, alltså smärtor inne i magen vid livmodern eller i äggstockarna kan ställa till med problem i samlivet. Dessa smärtor har ofta en lättare förklaring, som t.ex. ägglossningssmärta eller cystor i äggstockarna. Vid dessa problem uppsöker man ofta en gynekolog, som kan hjälpa till, men i vissa fall visar alla undersökningar att allt ser normalt ut, men ändå gör det ont. Om det gör ont att ha samlag utan att man hittar några fysiologiska orsaker, kan detta leda till andra sexologiska problem, lusten till sex avtar. Då är det viktigt att få hjälp med dessa problem.

Svårigheter att genomföra samlag


För alla par är det inte en självklarhet att kunna genomföra ett samlag. Manliga problem kan vara erektionssvikt eller för tidig utlösning. Hos kvinnor kan det finnas problem med förhöjd muskeltonus i bäckenbotten, vilket kan göra det omöjligt för en penetration med penis. Det fungerar inte riktigt som man har tänkt sig. Tillståndet kallas för slidkramp eller vaginism. Orsakerna till vaginism kan vara många, tillståndet är vanligt efter ett sexuellt övergrepp, men många gånger är det svårt att hitta en enkel förklaring. Slidkrampen kan vara så stark, att kvinnan inte kan använda tampong. Det är inte ovanligt att kvinnan inte vågar söka upp hjälp för problemet av rädsla att göra bort sig.

Sexuella problem som orsakas av andra sjukdomar eller funktionshinder


Många kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar påverkar sexualiteten. Denna påverkan kan se olika ut, som t.ex. känselbortfall vid multipel scleros, det kan vara lustproblem vid depression, det kan vara svåra smärtor vid sexuell aktivitet vid reumatiska sjukdomar. Men bara vetskapen om att ha drabbats av en kronisk sjukdom gör mycket med människans självkänsla, vilket inte gagnar sexualiteten. Ibland kan det vara så att man inte kan prata om dessa problem med sin behandlande läkare eller så är det svårt att se ett samband mellan sjukdomen och de sexuella bekymren.Funktionshinder kan ju vara medfödda eller förvärvade. Har man medfödda funktionshinder har man lärt sig leva med dem och hela livet styrs med funktionshindret i åtanken. Är det däremot så att funktionshindret är förvärvat t.ex. efter en olycka eller en sjukdom, kan omställningen vara svår. Ibland kan man behöva hjälp med att hitta tillbaka till sexualiteten.

Funderingar kring sexuell identitet


Hetero-, homo- eller bisexualitet är inte alltid en självklarhet och inte alltid så lätta att acceptera. Ibland kan det kännas bra att reda ut begreppen och känslor med någon utomstående. Detta kan leda till bättre förståelse och acceptans för en själv.

Problem att göra gynekologisk undersökning


Vissa kvinnor har svårt att göra en gynekologisk undersökning av olika anledningar. Jag kan hjälpa till med träning att göra det.

Andra sexologiska frågeställningar


Det kan vara funderingar kring vad som händer med en vid sexuell aktivitet, det kan handla om problem med att bli fuktig vid sexuell upphetsning, det kan handla om frågor kring olika sexuella uttryck, och mycket mer.