2021-05-03 10:09:35

Ändrade mötesformer under Coronapandemin

Under coronapandemin träffar jag dig/er gärna digitalt.
Om du/ni inte känner er bekväma med det träffar jag dig/er dock även gärna på min mottagning i Lund. Då använder vi alla munskydd.