En behandling eller rådgivning hjälper dig att se ditt/er att se problemet i ett sammanhang, som inte är skilt från det övriga livet. På det sättet kan du/ni lättare förstå bakgrunden och minska eller lösa problemet. Detta brukar ta flera besök, men ibland kan det räcker med att vi bara träffas en gång. Dina eller era frågeställningar, funderingar eller problem står i centrum, tillsammans skall vi fokusera på dina eller era mål och göra upp en individuell behandlingsplan.
KBT är en behandlingsform som har visat sig väldigt effektivt vid de flesta sexuella problem, såsom samlagssmärta, slidkramp, erektionsstörningar utan kroppsliga orsaker. Ibland kan de krävas en bedömning av en läkare innan man påbörjar en behandling.

Jag har möjlighet till gynekologiska undersökningar och jag har ett nära samarbete med en gynekolog.