Vissa sexuella problem har en kroppslig bakgrund med psykologiska konsekvenser, andra har psykologiska orsaker med kroppsliga konsekvenser.


Problemen kan handla om

Lustproblematik
Kommunikationsproblem
Orgasmproblem
Smärtor vid samlag
Svårigheter att genomföra samlag
Sexuella problem som orsakas av andra sjukdomar eller funktionshinder
Funderingar kring sexuell identitet
Problem att göra gynekologisk undersökning
Andra sexologiska frågeställningar