Margit Leist Hagström

leg. barnmorska
auktoriserad specialist i klinisk sexologi (NACS)
KBT-terapeut (Steg-1)
Jag erbjuder par och enskilda, hetero-, homo-, bi- eller transpersoner, både kvinnor och män


vid problem med sexualiteten.

Jag erbjuder också skräddarsydda föreläsningar i ämnet sexualitet eller sexologi för arbetsplatser och utbildningar.