Samtal Rådgivning Behandling

Svårigheter i relationen

I de flesta relationer kommer det upp svårigheter framför allt kring sexualitet. Detta kan komma som en blixt från klar himmel men det kan också orsakas av olika förändringar i relationen, en graviditet, en barnafödsel, en kris inklusive sjukdom eller kanske klimakteriet. Ibland behöver man ha en utomstående person att bena upp vad det är som händer med en och kanske få hjälp att ta sig ut detta.

Sexuella problem

Vissa sexuella problem har en kroppslig bakgrund med psykologiska konsekvenser, andra har psykologiska orsaker med kroppsliga konsekvenser. Problemen kan handla om alltifrån obalans i lusten, orgasmproblem, smärtor vid samlag, svårighet att genomföra samlag, olika sjukdomar/funktionshinder, svårighet att förlika sig med sin kropp och andra sexologiska frågeställningar.

Könsidentitet & sexuell läggning

Sexuell läggning och/eller könsidentitet är inte alltid en självklarhet. Det är vanligt att en har mycket frågor & funderingar och det kan det vara svårt med acceptans. Jag arbetar normkritiskt och har många års erfarenhet.

Hur kan ett besök se ut?

En behandling eller rådgivning hjälper dig/er att se ditt/er att se problemet i ett sammanhang, som inte är skilt från det övriga livet. Dina eller era frågeställningar, funderingar eller problem står i centrum, tillsammans skall vi fokusera på dina eller era mål och göra upp en individuell behandlingsplan. Jag har oftast inga lösningar så kallade quick fix utan vi arbetar tillsammans. I vanliga fall träffas man vid flera besök, men ibland kan det räcker med att vi bara träffas en gång.

Jag brukar sätta av mellan 45 och 55 minuter för ett besök om vi inte kommit överens om annat.

KBT (kognitiv beteendeterapi) är en behandlingsform som har visat sig väldigt effektivt vid de flesta sexuella problem, såsom samlagssmärta, slidkramp, erektionsstörningar utan kroppsliga orsaker. Ibland kan de krävas en bedömning av en läkare innan man påbörjar en behandling.

Ett besök kostar 200 kr och betalas helst med swish eller kontant. Du betalar högst 1300 kr under ett år till Region Skåne, därefter får du frikort.

Mer om behandlingsorsaker

5

Problem med kommunikation om sex

Många studier har visat att relationens kvalitet är den allra viktigaste faktorn för att sexlivet skall fungera i en parrelation. Om parets kommunikation och samspelet mellan dem fungerar, kan sexuella problem överkommas. Att prata om sexualitet med sin partner är inte alltid det lättaste, missförstånd förekommer ofta, vilket ibland kan leda till att en partner känner sig kränkt.

Genom att boka in ett samtal kan vi tillsammans reda ut svåra känslor men även sätta ord på dessa känslor.

Problem med obalans i lusten

Ett vanligt problem i många relationer är obalans i lusten, den ena har mer sexlust än den andra: detta är ju inte så konstigt eftersom vi är ju alla individer. Efter förälskelseperioden brukar det ofta bli så att en i relationen oftast har mer sexlust än den andra, vilket kan leda till mycket frustration. Detta kan leda till att gapet mellan partners lust växer allt mer. Om lusten hos en partner har blivit mycket mindre kan detta bero på flera olika anledningar. Det kan finnas många vägar att hitta tillbaka till sin lust, men det kan vara väldigt svårt att göra det själv. Då kan det vara skönt att kunna prata med en sexolog om det.

Orgasmsvårigheter

Orgasmen är klimax i sexuella möten, njutningens höjdpunkt, som brukar beskrivas på olika sätt, en bra definition av orgasmen gav Cindy Meston: ”En upplevelse av intensiv njutning som leder till ett förändrat medvetandetillstånd och åtföljs av sammandragningar i muskulaturen i underlivet, ofta även i livmoder och analöppning, och som löser upp sexuellt orsakade spänningar samt medför välmående och välbehag.” 

Orgasmen brukar kännas väldigt olika från person till person, från gång till gång, både förnimmelser, intensitet och varaktighet. Till de kroppsliga händelserna kommer den mentala upplevelsen av maximalt välbefinnande. Denna känsla och detta tillstånd är ibland svårt att uppnå, det är inte ovanligt att kvinnor i alla åldrar berättar att de aldrig har upplevt en orgasm. Detta kan ha många olika orsaker. Många kvinnor upplever aldrig orgasm i samband med samlag utan de kräver stimulering av klitoris, som antingen kan ske före, under eller efter samlaget. Att inte ha upplevt orgasm har ytterst sällan fysiologiska orsaker utan oftast beror detta på en kombination av olika faktorer i relationen och i självbilden. Orgasmförmågan kan dock påverkas av olika läkemedel, som t.ex. antidepressiva.

Samlagssmärtor

Smärtor vid samlag är ett stort problem för en del kvinnor och med det också för många par. För vissa består problemet endast en kort tid , t.ex. i samband med en svampinfektion. Men en del kvinnor besväras av ytlig samlagssmärta, en brännande smärta i slidöppningen under väldigt lång tid. Man försöker behandla sig med olika huskurer och receptfria mediciner utan större framgång. Och hur man än anstränger sig kan man inte hitta någon orsak. Dessa kvinnor brukar ibland uppsöka flera gynekologer utan att få hjälp. De får ofta beskedet att allt ser normalt ut. Men smärtan finns där ändå. Även djupa samlagssmärtor, alltså smärtor inne i magen vid livmodern eller i äggstockarna kan ställa till med problem i samlivet. Dessa smärtor har ofta en lättare förklaring, som t.ex. ägglossningssmärta eller cystor i äggstockarna. Vid dessa problem uppsöker man ofta en gynekolog, som kan hjälpa till, men i vissa fall visar alla undersökningar att allt ser normalt ut, men ändå gör det ont. Om det gör ont att ha samlag utan att man hittar några fysiologiska orsaker, kan detta leda till andra sexologiska problem, lusten till sex avtar.

Svårigheter att genomföra samlag

Ibland kan det vara helt omöjligt att kunna genomföra ett omslutande samlag. Orsaken kan ligga hos båda partners. Det är inte ovanligt att kvinnor inte alls kan penetreras pga vaginism. Vaginism betyder slidkramp. Det innebär att du får kramp i musklerna runt slidan. Det kan göra ont när du försöker föra in någonting i slidan eller tänker på att göra det. Orsakerna till detta kan vara olika. Med professionell hjälp blir de allra flesta bra efter ett tag.

Sexuella problem pga funktionsvariationer, sjukdomar eller operationer

Många kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar påverkar sexualiteten. Denna påverkan kan se olika ut, som t.ex. känselbortfall vid multipel scleros, det kan vara lustproblem vid depression, det kan vara svåra smärtor vid sexuell aktivitet vid reumatiska sjukdomar. Men bara vetskapen om att ha drabbats av en kronisk sjukdom gör mycket med människans självkänsla, vilket inte gagnar sexualiteten. 

Ibland kan det vara så att man inte kan prata om dessa problem med sin behandlande läkare eller så är det svårt att se ett samband mellan sjukdomen och de sexuella bekymren.Funktionshinder kan ju vara medfödda eller förvärvade. Har man medfödda funktionshinder har man lärt sig leva med dem och hela livet styrs med funktionshindret i åtanken. Är det däremot så att funktionshindret är förvärvat t.ex. efter en olycka eller en sjukdom, kan omställningen vara svår. Ibland kan man behöva hjälp med att hitta tillbaka till sexualiteten.

Erektionsproblem

De allra flesta män drabbas någon gång i sitt liv av erektionsproblem eller erektil dysfunktion (ED), att inte kunna få stånd eller behålla ståndet tillräckligt länge. Problemet kan drabba män i alla åldrar men det förekommer oftare hos äldre personer. Det kan finnas många olika orsaker till ED. En vanlig orsak är att personen kanske inte har lust till sex, stress eller oro kan påverka närvaron i den sexuella situationen. För vissa personer går dessa problem snart över, för andra kan det vara ett problem som sitter kvar. Om problemen kvarstår en längre tid och man inte kan hitta fysiologiska problem såsom t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar kan det vara bra att uppsöka en sexolog för att utreda mer och få hjälp.

Tidig utlösning

Att få tidig utlösning är vanligt och innebär att du får utlösning efter mycket kort tid när du har sex. Vissa har haft tidig utlösning hela livet, för andra kommer det plötsligt. Tidig utlösning kan bero på att du är stressad, nervös eller att du har någon sjukdom. Du kan träna på att fördröja utlösningen men det finns även annan hjälp att få. oro och stress är vanliga orsaker till tidig utlösning, olika sjukdomar som t.ex. sjukdomar som påverkar nervsystemet kan också vara orsaker. Har man erektionsproblem så kan det ibland också leda till tidig utlösning. Känner du oro kan du höra av dig till en sexolog.

Sexuell läggning

Ens sexuella läggning är inte alltid en självklarhet och kan ibland vara svår att acceptera. Det kan kännas bra att reda ut begreppen och känslorna med någon utomstående. Detta kan leda till bättre förståelse och acceptans för en själv.  

Queer är en identitet som innebär att på något sätt bryta mot normer kring kön, sexualitet och/eller relationer, exempelvis genom att vara transperson eller att skaffa barn med en vän istället för en kärlekspartner. Det kan även innebära att inte vilja eller kunna definiera sitt kön eller sin sexuella läggning. En person som är pansexuell kan bli kär i och/eller attraherad av människor av alla kön.

Asexualitet är att inte känna sig attraherad av andra eller av att ha sex. Ordet asexuell kan användas för att beskriva sin sexuella läggning. Det kan även användas som ett paraplybegrepp och inkludera “demisexuell” – att känna sexuell attraktion till en annan person först efter att ett djupt emotionellt band har uppstått, eller “autosexuell” – att enbart vilja ha sex med sig själv.

Könsidentitet

Gemensamt för transpersoner är att ens könsidentitet och/eller könsuttryck inte stämmer överens med det juridiska kön man blev tilldelad när man föddes. Ordet trans kommer från latin och betyder ungefär ”på andra sidan av”, ”bortom” eller ”gå över/överskrida”. Trans har ingenting med ens sexualitet att göra.

Transsexuell, eller transsexualism, är även en av de medicinska diagnoser som ställs för att man ska få tillgång till könsbekräftande vård och behandling. Det finns olika könsdysfori-diagnoser, som alla ger tillgång till vård, men just diagnosen transsexualism krävs idag för att kunna ändra juridiskt kön och genomgå underlivskirurgi. Diagnosen ställs av specialiserade könsdysfori-team. Att det är en diagnos innebär inte att man är sjuk, utan att det finns ett behov av vård. 

Diagnosen är även på väg att döpas om.

Andra funderingar eller frågor
som handlar om sexualitet

Ibland känner man att man bara vill diskutera med en professionell person hur man känner, det är kanske så att alla runt omkring en förväntar sig att man skall leta efter en partner, men själv har man inte alls det behovet. Ibland kan ens uppfostran ha påverkat ens sexualitet mycket, belastat en med skam och skuld som gör att man idag upplever stora svårigheter att närma sig en annan person sexuellt. Det kan vara så att man en tidigare relation eller i den nuvarande upplever psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld, men vågar inte prata om det med sina vänner. Inga frågor är för stora eller för små. Om det är så att vi behöver annan expertis så har jag många kontakter.